facebook

linkedin

Nieuws uit de branche

 DAKISOLATIE TEGEN 2020

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Voor alle zelfstandige woningen (= studio, eengezinswoning of appartement) is de nieuwe Vlaamse dakisolatienorm in werking getreden op 1 januari 2015. De regeling geldt niet voor kamers. Ook daken kleiner dan 2 m² worden vrijgesteld.

Wat is de minimumnorm?

Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) genomen.

Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak. Plafondisolatie komt enkel in aanmerking op voorwaarde dat de isolatie doorloopt over het volledige plafond en een R-waarde van minimum 0,75 m²K/W heeft. Plafondisolatie (het zogenaamde ‘koude dak’) houdt mogelijk wel een risico in voor condensatieproblemen.

Wat als het dak de minimale isolatienorm niet haalt?

Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspecteur bij een woningonderzoek (meestal op aanvraag van een huurder) strafpunten toe als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning daarvoor een beperkt aantal strafpunten en krijgt de eigenaar de tijd om het dak te isoleren.

Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschikt verklaring door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn.

De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt tot huurwoningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschikt verklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) zijn niet van toepassing als de woning door de eigenaar zelf bewoond wordt.

 

 

Hervorming wet op mede-eigendom treedt definitief in werking op 1 januari 2019

De kogel is door de kerk. De hervorming van de wet op de mede-eigendom werd gisteren op de plenaire vergadering van de Kamer goedgekeurd. We kunnen dan ook met 100% zekerheid meegeven dat de gewijzigde wet op de mede-eigendom op 1 januari 2019 in werking zal treden.

Tijdens de bespreking van de ontwerptekst in de Kamercommissie Justitie werd nog een amendement ingediend om voldoende tijd te voorzien om de nieuwe regelgeving te kunnen implementeren.
Bevoorrecht schuldeiser
In extremis heeft de wetgever ook nog beslist om van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) een bevoorrechte schuldeiser te maken. Met het verlenen van een voorrecht aan de VME komt de wetgever tegemoet aan de vraag van de sector. Zo krijgt de syndicus een bijkomend instrument om het hoofd te kunnen bieden aan de problematiek van wanbetaling.
Het voorrecht is beperkt tot de bijdragen van het lopende boekjaar en het eraan voorafgaande boekjaar en neemt rang na het voorrecht van de gerechtskosten bepaald in artikel 17, het voorrecht bepaald in artikel 114 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de eerder ingeschreven voorrechten.