facebook

linkedin

Wettelijk te vermelden verplichtingen inzake website

  • naam: THINK PROPERTY MANAGEMENT
  • HOOGSTRAAT , 1820 Perk;
  • telefoon: 015/61 11 80
  • e-mailadres: info@thinkmgmt.be
  • ondernemingsnummer (KBO):BE0845114280
  • Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
  • beroepstitel: “vastgoedmakelaar-bemiddelaar” en”vastgoedmakelaar-syndicus”
  • BIV-nummer 503.393;
  • land waar de erkenning is toegekend: België
  • BIV-plichtenleer (dit kan met een link op je eigen website): https://www.biv.be