Corona-update

 

Worst case scenario voor syndici voltrekt zich: verbod op fysieke én hybride algemene vergaderingen

 

► Fysieke en hybride algemene vergaderingen binnen mede-eigendom verboden
► Enkel zuiver digitale vergaderingen mogen nog
► Overmacht inroepen wanneer digitale AV’s niet mogelijk zijn
► CIB Vlaanderen dringt aan op versoepelde schriftelijke besluitvorming en mogelijkheid tot uitstel

Het Overlegcomité besliste afgelopen vrijdag tot een absoluut verbod op privé-bijeenkomsten. De voorbije dagen was onduidelijk wat de impact hiervan is op algemene vergaderingen in appartementsgebouwen. Op aandringen van CIB Vlaanderen, Federia en het BIV is daar nu klaarheid in gekomen: het Overlegcomité beschouwt een algemene vergadering als een privé-bijeenkomst.

Het resultaat van dit alles: mede-eigenaars en syndici worden geconfronteerd met een absoluut verbod op algemene vergaderingen, zonder werkbare alternatieven. Alleen een 100% digitale algemene vergadering is mogelijk. In de overgrote meerderheid van de gevallen is dit echter geen optie: de aantallen zijn te groot, mede-eigenaars die digitaal minder ‘mee’ zijn vallen uit de boot, … De schriftelijke besluitvorming doorlopen met unanimiteit kan in theorie ook, doch dit biedt geen enkel soelaas wegens praktisch onwerkbaar.

Concreet: alle algemene vergaderingen voor de voorzienbare toekomst moeten geannuleerd worden. De besluitvorming valt stil. De syndicus en de mede-eigenaars bevinden zich daarbij in een absolute overmachtssituatie.

Overmacht

Deze overmacht houdt in:

  • De annulatie van alle algemene vergaderingen van de komende weken
  • Het Overlegcomité interpreteert de Pandemiewet als volgt: het KB primeert tijdens haar werkingsduur. Op grond daarvan beargumenteert het OCC dat alle algemene vergaderingen uitgesteld kunnen worden tot na de periode waarin het KB met de veiligheidsvoorschriften van kracht is. Nadien zouden ze ‘ingehaald’ moeten worden.
  • Het mandaat van de syndicus, van de leden van de Raad van Mede-Eigendom, van de commissarissen van de rekeningen, … moet o.i. wegens overmacht als verlengd worden beschouwd. Elke andere interpretatie zou impliceren dat gebouwen zonder syndicus, Raad, commissarissen, … vallen, waardoor niemand nog het beheer waarneemt en niemand bevoegd is om na de overmachtsperiode een algemene vergadering samen te roepen.
  • Voor het nieuwe werkjaar wordt best gewerkt met voorlopige twaalfden. Gelet op de overmachtssituatie is dat de enige realistische piste om het goed beheer van het gebouw te blijven borgen.

Andere mogelijkheden zijn er gewoonweg niet. Sowieso is het al bijzonder kwalijk dat de besluitvorming in veel gebouwen zal stilvallen. Renovatieprojecten komen on hold, beslissingen over investeringen worden uitgesteld, mede-eigenaars kunnen niet meer formeel met elkaar van gedachten wisselen over de aanwending van de gemene delen en beslissingen nemen, huishoudelijke reglementen kunnen niet aangepast worden, …

 

GRATIS SCHATTING BIJ VERKOOP VAN UW WONING of APPARTEMENT

U krijgt een snelle en indicatieve schatting van uw woning. We houden hiervoor rekening met de staat van uw woning en allerlei omgevingsfactoren die de prijs van uw huis, appartement of bouwgrond beïnvloeden. Zodoende kunnen we een correcte verkoopprijs afspreken en zullen we een aangename samenwerking tegemoet kunnen gaan.  

Vraag nu je gratis schatting aan                                                                                                                                                                                                                                                                         

Think Property Management geniet van een uitgebreide ervaring in het beheer van verenigingen van mede-eigenaars.

Als toekomstig marktleider moeten we er voortdurend naar streven om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen door al onze taken op een proactieve manier te benaderen. Ons professionalisme steunt op ons oog voor detail en efficiënte reactietijden.
Think Property Management draait helemaal om de klant en onze missie is om u succesvol te maken. Wij zijn van mening dat we meer moeten doen dan alleen onze capaciteiten en diensten te leveren – we moeten resultaten hebben met onze klanten.
Bij Think hechten we veel waarde aan eerlijkheid en integriteit boven alles en hechten we veel waarde aan loyaliteit van klanten en medewerkers. We geloven ook in het teruggeven aan onze gemeenschappen, waardoor ze betere plekken worden om te leven.

Transparante en proactieve managementbenadering

Think geniet van een uitgebreide ervaring in het beheer van verenigingen van mede-eigenaars. Think is een volledig zelfstandige onderneming die een transparante en proactieve managementbenadering aanbiedt. Hierbij wordt de meest gesofisticeerde software gebruikt waarmee we de verwachtingen van onze klanten kunnen overtreffen. Deze software geeft u als eigenaar de mogelijkheid om op elk ogenblik, welke informatie ook van uw gebouw online te raadplegen.

Think Property  Management combineert deze ongeëvenaarde expertise en plaatselijke kennis van de vastgoedsector en biedt hiermee de meest professionele dienst aan voor het beheer van mede-eigendommen.

Klik op een link hieronder voor meer informatie over hoe we u kunnen helpen.

Onze verbintenis

Hoogopgeleide professionals zodat u kan vertrouwen op een optimale service.We behandelen enkele van de meest ingewikkelde gebouwen en inrichtingen uit de sector.

Lees verder

Succesvolle beheerprocedures

We richten syndicaten op en stellen succesvolle beheerprocedures op vanaf het begin van de registratie.We vullen taken in voor het beheer van mede-eigenaars syndicaten.

Lees verder

Onze ervaring

We hebben meer dan tien jaar ervaring in de meest geavanceerde wetgeving wereldwijd (Australië) inzake het beheer van mede-eigenaars syndicaten.

Lees verder

Realiseerbare resultaten

We herstructureren gebouwen met problemen omtrent cashflow en maken realiseerbare resultaten op om hun huidige status te verbeteren.

Lees verder

Investeringsmogelijkheden

We bieden syndicaten investeringsmogelijkheden om de onderhoudskosten te drukken

Lees meer

Harmonieuze leefomgeving

We passen regelgevingen toe om de harmonieuze leefomgeving van de gebruikers te beheren. We passen internationale best practices toe.

Lees meer

Praktische gids voor mede-eigenaars

Download