Resultaten in het initiëren en ondersteunen van veranderingen door onze organisatie

Onze klanten vertellen ons dat we uniek zijn om een ​​aantal belangrijke redenen, waaronder:

 • Voortdurende communicatie, zodat u op de hoogte blijft
 • Ervaren en deskundige professionals
 • Branchespecialisatie

Think legt de nadruk op de opwaardering van uw eigendom

Think legt de nadruk op de opwaardering van uw eigendom en maakt er een prioriteit van om de gemeenschappelijke delen op de meest kostenefficiënte manier te beheren.
We streven ernaar de bewoners van uw gebouw een hoogkwalitatieve leefomgeving te bieden door middel van professionele administratiediensten, selectieprocedures voor dienstenleveranciers en een efficiënt beheer van de cashflow

Onze visie

“Een nieuwe norm zetten in de sector voor het beheer van mede-eigenaars syndicaten en een revolutie in de vastgoedsector, door eigenaars meer mogelijkheden en transparantie aan te bieden.”

Mission statement


Elk mede-eigenaars syndicaat structureren met winstgevende investeringsmogelijkheden voor de gemeenschap om zo de onderhoudskosten te drukken. De uitgaven van het gemeenschappelijk fonds nauwkeurig bepalen om kapitaalgroei, verbetering en bescherming van het eigendom (het gebouw) te verzekeren. We benaderen elk gebouw met een gepaste bedrijfsstrategie. Elk gebouw is in feite een bedrijf en we passen onze kennis en ervaring toe om het bedrijf voortdurend te doen verbeteren door het aanwenden van de juiste bronnen om onze doelstelling efficiënt te bereiken.

Think zorgt voor alle aspecten van de administratie van uw gebouw, daarom zijn we ook ‘professionele informatiemanagers’ geworden. Alle informatie met betrekking tot het syndicaat wordt onmiddellijk beschikbaar gesteld voor de eigenaars, zodat er vertrouwen en duidelijkheid bestaat in alles wat we doen
We beheren alle aspecten daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot:

 • Maandelijks of per kwartaal de raad van bestuur rapporteren;
 • Secretariële taken uitvoeren, zoals het beantwoorden van correspondentie;
 • Het voorbereiden en verspreiden van mededelingen ivm de algemene vergadering en minuten;
 • Het opstellen en verstrekken van correspondentie ivm het niet naleven van het reglement van orde;
 • Maandelijks de financiële rapporten naar de raad van bestuur versturen;
 • Correspondentie met de overheid;
 • Regelmatige inspecties en rapportering;
 • Naleving van wettelijke eisen en introductie van winstgevende strategieën voor het gebouw;
 • Introductie van ‘Green Options’, milieuvriendelijke en economisch verantwoorde oplossingen voor het gebouw.

Een groot deel van onze verantwoordelijkheden betreft het beheer van de gemeenschappelijke boekhouding, de aanlevering van correcte financiële verslagen en de bezorging ervan aan de Raad.

Onze taken omvatten, maar zijn niet beperkt tot de volgende zaken:

 • Optimale budgettering en kostenmodel toegepast op onze financiële prognoses;
 • Het verschaffen van mededelingen ivm de onderhoudskosten;
 • Inning van onderhoudskosten;
 • Controle van inkomsten en uitgaven;
 • Vereenvoudigen van vervanging van eigendom en prognoses voor het reservefonds;
 • Beheer van dagelijkse operationele kosten;
 • Beheer van het reservefonds (langetermijnsuitgaven en vervanging van items van kapitale aard);
 • Investeren in winstgevende strategieën om de operationele kosten te drukken;
 • Positieve cashflow creëren voor elk gebouw;
 • Duidelijke financiële verslagen en gedetailleerde info aanbieden.
 • Regelmatige inspecties ter plaatse van uitgevoerde werken;
 • Supervisie van aannemers en op regelmatige basis, periodieke controles om onze kwaliteit te garanderen;
 • Herstellingen en onderhoud van gemeenschappelijke delen;
 • Audits van aannemers en energie -efficiëntie
 • Vereenvoudigde verbetering van gemeenschappelijke delen;
 • Controle op geldige verzekeringen en vergunningen
 • We installeren vertrouwen door u alle informatie en verslagen aan te bieden en deze op uw verzoek beschikbaar te maken
 • Alle relevante informatie is toegankelijk voor de eigenaars (kopieën van de verzekeringspolis, voorschriften, verslagen van vergaderingen, enz.)
 • Alle financiële verslagen worden op regelmatige basis aan de Raad bezorgd